اخبار گرجستان

اصلاح قوانین مهاجرت به گرجستان توسط دولت

اصلاح قوانین مهاجرت به گرجستان توسط دولت

با توجه به گزارشی که از سمت نخست وزیر، گیورگی کویریکاشویلی داده شده، وزارت دادگستری لیست اصلاحات مربوط به مهاجرت غیرقانونی آماده کرده است. مقررات جدید به وزرا در جلسه دولتی ارائه شد.

نخست وزیر توضیح داد که دلیل صدور اصلاحات در قانون اقامت، این است که برخی از اتباع خارجی این قوانین را نقض کرده تا از سیاست مهاجرت به گرجستان بهره مند می شوند.

بنابر این اصلاحات که همچنان در دست بررسی می باشند یک مهاجر خارجی باید در گرجستان به مدت ۱۰ سال زندگی کند تا بتواند اقامت دائم گرجستان را اخذ نماید.

در حال حاضر وزارت اقتصاد گرجستان در حال تلاش برای افزایش مبلغ ۳۵۰۰۰ دلار برای سرمایه گذاران برای دریافت کارت اقامت موقت است. دولت همچنین محدودیت سرمایه گذاری را بررسی خواهد کرد.

نخست وزیر گرجستان، از وزیر دادگستری تیا تسولوکیانی برای تهیه لیست اصلاحات قانون مهاجرت در کوتاه مدت تشکر کرد.

همانطور که گیورگی کویریکاشویلی بیان نموده، گرجستان کشوری است که توریسم پذیر بوده و از سرمایه گذاری و گردشگران خارجی استقبال می نماید، اما این بدان معنا نیست که باید از آن استفاده نادرست شود.

گیورگی کویریکاشویلی معتقد است که اصلاحیه های قانونی احتمال سواستفاده از قانون برای اهداف ناعادلانه خود کمتر خواهد کرد.

در سال های اخیر، مشارکت گرجستان در روند مهاجرت جهانی به طور چشمگیری افزایش یافته است. مهاجرت در شکل گیری کشور از دیدگاه های اجتماعی - اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و جمعیت شناسی کمک کرده است.

مدیریت موثر مهاجرت یکی از پیش شرط های امنیتی و ثبات درازمدت کشور است؛ همچنین نشان دهنده یک ابزار ضروری برای دسترسی به گرجستان به اتحادیه اروپا است، از این رو ، حصول اطمینان از توسعه سیاست های برنامه ریزی شده و بهبود مدیریت مهاجرت یکی از اولویت های اصلی دولت گرجستان است.

هدف از سیاست های جدید مهاجرت به گرجستان ایجاد کردن یک محیط قانونی و نهادی است که تضمین کننده نزدیک شدن تقریبی دولت به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰ است، تا همزیستی مسالمت آمیز گروه های مختلف مذهبی، فرهنگی و قومی را تسهیل می کند، از حقوق مهاجران حفاظت کند و ادغام موفق آنها را در جامعه تضمین کند.


 491,  01 آبان 1397 , گرجستان

موسسه مشاوران کسری نماینده انحصاری شرکت پی ال دی گرجستان ارائه دهنده خدمات ثبت شرکت، اقامت، مشاوره سرمایه گذاری در کشور گرجستان، خرید ملک تجاری و مسکونی