اخبار گرجستان

عدم نیاز به تائید گواهی عدم سوء پیشینه در گرجستان

عدم نیاز به تائید گواهی عدم سوء پیشینه در گرجستان

عدم نیاز تائید گواهی عدم سوء پیشینه صادر شده از طرف سفارت ایران توسط وزارت امورخارجه گرجستان!

با توجه به پیگیری های گسترده در ۲ ماه گذشته از طرق رایزنی های بسیار فشرده و پوشش خبری تصویری در خصوص مشکلات ایرانیان خوشبختانه پیگیری ها و تلاش های انجام شده به ثمر نشست

جزئیات خبر رسمی که مورد تایید وزارت امورخارجه و وزارت دادگستری گرجستان می باشد بشرح زیر است:

از این پس گواهی عدم سوپیشینه های تک برگی که از طریق سفارت ایران در گرجستان صادر می شود نیاز به تایید در وزارت خارجه گرجستان ندارند

ساختمان خدمات عمومی (ساختمان قارچی) اعلام نموده که گواهی های تک برگی عدم سوپیشینه صادره از سفارت مورد تایید می باشد

تایید مدارک گواهی نسبت (فقط برای افراد زیر ۱۶ سال نیاز به تایید وزارت خارجه گرجستان هست) و ترجمه گواهینامه ایرانی جهت اخذ گواهینامه گرجی، صادره از سفارت ایران در گرجستان همچنان باید به تایید وزارت خارجه برسد، اما با توجه به برداشته شدن بار گواهی عدم سوپیشینه از سایت وزارت خارجه این مورد هم بزودی با راحتی بیشتری انجام خواهد شد.

هیچ تغییری در روند قوانین اخذ اقامت ایجاد نشده و متقاضیان میتوانند درخواست اقامت خود را از طریق شرکت های معتبر و داری آدرس و شمار تماس مشخص انجام دهند

برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه مشاوران کسری در تماس باشید.


 359,  30 آذر 1397 , گرجستان

موسسه مشاوران کسری نماینده انحصاری شرکت پی ال دی گرجستان ارائه دهنده خدمات ثبت شرکت، اقامت، مشاوره سرمایه گذاری در کشور گرجستان، خرید ملک تجاری و مسکونی