تماس

تهران، خیابان بهشتی (عباس آباد)، خیابان صابونچی (مهناز)، کوچه مبینی، پلاک 40، طبقه 2، واحد 2 - کدپستی: 1533663793 - ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 17-9 و پنجشنبه 13-10
886 750 88 21 (98+)
6588 8850 21 (98+)
2896855 0912
http://www.irankasra.com

موسسه مشاوران كسری 

موسسه مشاوران كسری

« عضو رسمی انجمن صنفی شرکت ها و موسسات مشاوره ای و خدمات اداری استان تهران »
« عضو انجمن مشاوران ایران و دارنده گواهینامه حرفه ای بین المللی مشاوره »


برنامه ریزی بر دو پایه دفع ضرر و جلب منفعت استوار شده است.
در قرن انفجار اطلاعات و تغییرات سریع محیط ها استعداد ضرر رسانی و منفعت رسانی فوق العاده ای پیدا کرده اند، بنابراین کسانی پیروزند که بتوانند استعداد محیط ها را در تمامی زمینه های کاری با مساعدت مشاوران خبره و امین شناسایی نموده و با آمادگی روز آمد از آن بهره برداری نمایند.

مدیریت: محسن عباس زاده