ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی:

شرکت های تعاونی با مشارکت افراد حقیقی و حقوقی در یک حیطه مشخص برای دستیابی به منافع مشترک و کمک و همیاری در مسائل اقتصادی و اجتماعی تشکیل می گردد.

 

سرمایه گذاری در شرکت تعاونی:

ماده ۸- هیات مؤسس در طرح پیشنهادی، ضرورت تأسیس تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدف های تشکیل تعاونی با هدف ها و برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح، تعداد و مشخصات داوطلبان، قید میزان سهم لازم التادیه هر عضو، سوابق و مهارت های آنان در رشته فعالیت موردنظر، نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حساب های تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام‌الاختیار به اداره کل تعاون ارائه می‌نماید.

51% سهم اعضا و افراد و 49% سهم باقی مانده می تواند از ادارات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت بانک ها و بنیاد ها و نهاد های عمومی از راه وام بدون بهره تامین گردد بدون آنکه عضو شوند.

تعداد افراد و اعضا در شرکت تعاونی نسبت به سرمایه و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوب وزارت تعاون تعیین می گردد. با این حال نباید تعداد اعضا از 7 نفر کمتر باشد.

اعضای هیئت مدیره تعاونی در جلسه اول مجمع عمومی عادی انتخاب شده و در این جلسه هیئت مدیره مشخصات هویتی اعضا و مدیر عامل و بازرسین بیان شده و جهت بررسی به اداره کل تعاون ارائه می گردد.

بعد از قبولی هیئت مدیره موظف است با انجام تشریفات قانونی نسبت به ثیت تعاونی اقدام نماید.

 

تقسیم بندی شرکت های تعاونی:

شرکت تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شود:

 • الف) شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نماید.
 • ب) شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصرا برای گروهی خاص از قبیل: کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر این ها آزاد باشد، بدیهی است شرکت تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

 

پیش نیاز های ثبت شرکت تعاونی:

تعداد متقاضیان باید حداقل ۷ نفر باشد و شرایط قانونی زیر را برای عضویت در شرکت های تعاونی داشته باشند:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
 • خرید حداقل سهام در اساسنامه
 • درخواست کتبی برای عضویت در تعاونی
 • دادن تعهد برای رعایت مقررات تعاونی
 • در شرکت های تعاونی مشابه عضو نباشد

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی:

 1. کپی شناسنامه، کارت ملی و مدارک تحصیلی هیئت موسس (سه نفر) و برابر اصل در دفتر اسناد رسمی
 2. گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
 3. برگ عدم سوء پیشینه
 4. تعیین موضوع مناسب فعالیت شرکت
 5. تعیین تعداد متقاضیان اولیه برای تشکیل تعاونی
 6. دریافت موافقتنامه اولیه تاسیس تعاونی از اداره کل تعاون استان
 7. آدرس و کد پستی

 

مدارک لازم برای ثبت تعاونی:

 1. مجوز اداره کل تعاون یا اداره تعاون شهرستان ذیربط (تصویر موافقتنامه تشکیل) یک نسخه
 2. اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی (۳ نسخه)
 3. آگهی دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی فرم شماره ۳ (۳ نسخه)
 4. صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخابات اولین هیئت مدیره و بازرسی یا بازرسان فرم شماره ۴ (۳ نسخه)
 5. رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون (۳ نسخه)
 6. لیست اسامی و اعضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی فرم شماره ۵ در (۳ نسخه)
 7. لیست اسامی و مشخصات و نشانی کلیه اعضاء و سهامداران تعاونی فرم شماره ۷ در (۳نسخه)
 8. صورتجلسه اولین هیئت مدیره دال بر انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی هیئت مدیره و تعیین مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز (فرم شماره ۶) (۳ نسخه)
 9. لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل و همینطور اعضای علی البدل (فرم شماره ۴) به همراه تصویر شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی آنها

 

انواع گرایش های شرکت تعاونی در ایران:

کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی، مسکن، فرش دستباف، تامین کننده نیاز تولید کنندگان، تامین کننده نیاز مصرف کنندگان اعتبار، حمل و نقل، تولیدی، توزیعی، تامین نیاز صنوف خدماتی، مصرف آموزشگاهی، عمرانی.

هشدار