ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص:

جهت ثبت شرکت سهامی خاص حداقل دو نفر شخص حقیقی و حقوقی به عنوان سهام دار و دو نفر بازرس اصلی و علی البدل که نسبت سببی و نسبی با افراد هیئت مدیره نداشته باشند نیاز است.

در نام شرکت باید عبارت سهامی خاص بدون فاصله قبل با بعد از نام آورده شود.

در شرکت سهامی بر خلاف مسئولیت محدود که سهام آن فقط اعلام می گردد، می توان 65% از سهام شرکت توسط سهامداران تعهد گردد که تا 5سال آینده تا دیه گردد و 35% از سهام باید به صورت نقد به حساب شرکت واریز گردد.

در شرکت سهامی خاص نیاز به پذیره نویسی برای سهام نیست و در بورس داد و ستد نمی شود.

سهام شرکت بین مردم قابل نقل و انتقال است، اما اجازه تبلیغ و فروش سهام به عموم را ندارد.

مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد پرداخت بدهی های شرکت به نسبت مبلغ اسمی سهام خودشان در شرکت می باشد و در صورت این که میزان بدهی مازاد بر سهام آنها باشد، نیاز به آن نیست که از اموال شخصی خود استفاده نمایند.

 

نکات قانونی:

 • میزان سرمایه شرکت حداقل 1000000 ریال است. سهام شرکت به هر نسبتی می تواند بین اعضا تقسیم شود.
 • مدت فعالیت اعضای هیئت مدیره دو سال است.
 • مدت زمان بازرسین یک ساله است.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل در دفتر اسناد رسمی می باشد
 2. گواهی عدم سوء پیشینه کلیه اعضا
 3. مشخص کردن موضوع زمینه فعالیت
 4. ارائه مجوز مربوط به موضوع فعالیت در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
 5. میزان سرمایه
 6. ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تأسیس در آنجا باز شده است.
 7. نشانی محل شرکت
 8. نام شرکت
 9. ثبت سهامداران

 

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص:

پس از تحویل مدارک و تایید این مدارک توسط کارشناس موسسه مبنی بر کامل و بدون نقص بودن مدارک 25 روز کاری زمان می برد.

هشدار