ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسه غیر تجاری

موسسه غیر تجاری:

به استناده ماده 584 قانون تجارت؛ قانونگذار نهادهای حقوقی که دارای شخصیت حقوقی هستند جهت فعالیت در حیطه غیر تجاری در کنار شرکت تجاری و بازرگانی در نظر گرفته است. فعالیت موسسات غیر تجاری در زمینه امور علمی و آموزشی (کلاس های زبان مدارس غیر انتفاعی)،خدمات شهری مانند نظافت، امور فضای سبز و ... و ارائه محک های انسانی مانند خیریه می باشد.

منافع مالی در موسسات غیر تجاری بین اعضای خود و یا غیر، تقسیم می گردد.

اعضای موسسات غیر تجاری به مانند شرکت با مسولیت محدود می باشد می توانند با 2 نفر هم تشکیل دهند.

سرمایه در موسسات غیر تجاری به هر میزان مجاز است.

حق الثبت سهم به سرمایه شرکت تعلق نمی گیرد.

 

مدارک لازم جهت ثبت موسسه غیر تجاری:

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای موسسه برابر اصل در دفتر اسناد رسمی
  2. گواهی عدم سوء پیشینه کلیه اعضا
  3. اخذ مجوز در ارتباط با موضوع فعالیت موسسه (در صورت نیاز به تشخیص خود اداره ثبت)
  4. نام موسسه

هشدار