خدمات اخذ کد اقتصادی | کد اقتصادی حقیقی و حقوقی

اخذ کد اقتصادی

کد اقتصادی:

هر شرکتی پس از تاسیس در اداره ثبت شرکت ها برای آن که بتواند اهداف خود را اجرائی کند و به فعالیت های تجاری و اقتصادی خود ادامه دهد نیاز است که حوزه مالیاتی خود را تعیین نموده و کد اقتصادی و گواهی مالیات بر ارزش افزوده خود را اخذ نماید.

 

مدارک مورد نیاز اخذ کد اقتصادی:

  1. کپی مدارک شرکت (تغییرات، اساسنامه و اظهارنامه)
  2. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره 
  3. گواهی امضاء برای صاحبان امضا در دفتر خانه 
  4. تنظیم وکالتنامه، قبض تلفن 
  5. سند یا اجاره نامه هولوگرام دار به نام شرکت  

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.