اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی:

اخذ کد اقتصادی هر شرکتی پس از تاسیس در اداره ثبت شرکت ها برای آن که بتواند اهداف خود را اجرائی کند و به فعالیت های تجاری و اقتصادی خود ادامه دهد نیاز است که حوزه مالیاتی خود را تعیین نموده و کد اقتصادی و گواهی مالیات بر ارزش افزوده خود را اخذ نماید.

 

مدارک مورد نیاز اخذ کد اقتصادی:

 

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:

  1. اصل و کپی کلیه مدارک ثبت شرکت اساسنامه، اظهارنامه (سهامی خاص)، تقاضانامه و شرکتنامه، اساسنامه (مسئولیت محدود) و روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت
  2. کپی شناسنامه کلیه اعضاء و سهامداران برابر با اصل (سهامی خاص) یا شرکاء (مسئولیت محدود) و کپی کارت ملی برابربا اصل دفترخانه هر دو مدارک کامل
  3. اصل وکپی اجاره نامه هولوگرام دار (بنام شرکت یا یکی از اعضاء هیئت مدیره) کد رهگیری دار با کاربری اداری یا تجاری
  4. کپی آخرین قبض تلفن یا برق دفتر مرکزی
  5. اصل وکالت نامه (در صورتی که شخصی به غیراز افراد اصلی شرکت برای تشکیل پرونده در دارایی اقدام نماید)
  6. گواهی امضاء از دفترخانه صاحبان امضاء مجاز در شرکت

 

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

  1. کپی شناسنامه (تمامی صفحات) و کارت ملی (پشت و رو) برابر با اصل
  2. اصل و کپی اجاره نامه یا سند هولوگرام دار با کاربری اداری یا تجاری بنام شخص
  3. اصل وکالتنامه جهت دارایی و تشکیل پرونده
  4. گواهی امضاء از دفترخانه

هشدار