پلمپ دفاتر قانونی | دفاتر قانونی شرکت

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر قانونی:

هر شرکت یا موسسه که ثبت می گردد، بایستی هر ساله کلیه فعالیت های مالی خود را به حوزه مالیاتی در مرحله ای اعلام نماید.

برای این منظور بایستی فعالیت های روزانه شرکت یا موسسه در دفاتر قانونی (روزنامه و کل) ثبت گردد.

زمان دریافت دفاتر قانونی هر سال، قبل از پایین یافتن سال قبل می باشد. به طور مثال: برای دریافت دفاتر قانونی سال 1396 بایستی تا 28 اسفند ماه 1395 اقدام گردد. در غیر این صورت مالیات علی الراس محاسبه می گردد.

پلمپ دفاتر اجباری است و عدم اخذ آن جریمه مالیاتی به همراه دارد. حتی شرکت هایی که فعاالیت و کارکردی ندارد هم باید اقدام به دریافت دفاتر قانونی نمایند و عدم فعالیت و کارکرد خود را هر ساله به اداره مالیات مربوطه اعلام نمایند.

 

مدارک مورد نیاز برای پلمپ دفاتر:

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره
  2. کپی روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات
  3. همراه داشتن مهر شرکت

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.