رتبه بندی شرکت های پیمانکاری | اخذ رتبه پیمانکاران

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

رتبه بندی شركت های پيمانكاری:

در طرح تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، کلیه اشخاص حقوقی که قصد حضور در مناقصات دولتی و پروژه های عمرانی را داشته باشند، با توجه به میزان توان فنی، اجرائی و مدیریتی ارزیابی می‌گردند و از رتبه 1 تا 5 رتبه بندی می‌شوند که در حقیقت رتبه و صلاحیت 1 بالاترین رتبه پیمانکاران و رتبه و صلاحیت 5 پائین‌ترین رتبه پیمانکاری می‌باشد.

  

شرایط عمومی تعيين صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی:

1) شركت در سازمان ثبت شركت ها به ثبت رسیده باشد.

2) شركت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعيين صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های لازم باشد.

3) شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام كارهای مربوطه نداشته باشد (عدم سوء پيشينه حرفه‌ای).

4) هیچكدام از مدیران شركت نبايد كارمند دولت باشند.

5) سابقه كار مفید و مرتبط مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره مؤظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می‌باشد.

6) امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیاز آور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاور یا طرح ساخت محاسبه گردد.

 

رشته های مشخص شده که شرکت های پیمانکاری می توانند احراز نمایند:

شرکت های پیمانکاری در رشته های ذیل در سازمان برنامه و بودجه تعیین صلاحیت می شوند:

گروه بندی شرکت های پیمانکاری:

  1. ساختمان
  2. راه و ترابری
  3. تاسیسات و تجهیزات
  4. کشاورزی
  5. آب
  6. مرمت آثار باستانی
  7. کاوش‌های زمینی
  8. ارتباطات
  9. نفت و گاز
  10. نیرو

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.