رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

با توجه به بخشنامه های سازمان برنامه بودجه در خصوص حفظ صلاحیت و رتبه بندی شرکت ضروری است موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

۱. کلیه قراردادهای پیمانکاری خود را حداکثر ظرف سه ماه بعد از تاریخ انعقاد، در سایت ساجات ثبت فرمایید یا برای این موضوع، صفحه اول قراردادها را برای کارشناسان موسسه مشاوران کسری درصورتیکه کارفرمای مورد نظر قرارداد اخذ یا تمدید صلاحیت داشته باشد ارسال فرمایید. بدون دریافت هزینه این امر قابل انجام است.

2. کلیه تغییرات ثبتی خود را ائم از تغییر محل، تغییر هیات مدیره،و قابل ذکر است نفرات جدید بایستی امتیاز لازم جهت حفظ صلاحیت رتبه را کسب نمایند. ورود و خروج پرسنل فنی امتیاز آور را نهایتا ظرف سه ماه از تاریخ تغییر (صورتجلسات) در سایت ساجات ثبت فرمایید.

3. تحت هیچ شرایطی توجهی به تبلیعات واهی بعضی از افراد سودجو و فاقد هویت که قول افزایش رتبه بندی بدون مدارک مستند را می دهند نفرمایید. اخیرا کلیه مدارک مربوط به پرونده رتبه بندی شرکت توسط سازمان برنامه استعلام می گردد و لینک مدارک‌ مربوطه توسط سازمان برنامه برقرار است و سریعا مدارک خلاف واقع مشخص می گردد. مستدعی است برای جلوگیری از عواقب این امور را به موسسه مشاوران کسری واگذار نمایید.

4. شرکت هایی که رتبه آنها در سال بعد به اتمام می رسد ترتیبی اتخاذ فرمایند که پیش نویس اظهارنامه مالیاتی شرکت قبل از ارسال نهایی در سایت دارائی به رویت کارشناسان موسسه مشاوران کسری برسد تا قبل از ارسال نهایی در صورت نیاز راهکارهای قانونی جهت کسب امتیاز در اطهارنامه اعمال گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صلاحیت رتبه بندی با کارشناسان خبره موسسه مشاوران کسری تماس حاصل فرمایید.

 

عوامل محرومیت شرکت های پیمانکاری از صلاحیت رتبه بندی:

1. کلیه قراردادهایی که جهت اخذ صلاحیت به سازمان‌های ذیربط ارسال می‌گردد، قابل استعلام و پیگیری می‌باشد. لذا مراقب افراد سودجو که در این خصوص تبلیغات واهی (ادعای اخذ رتبه بالا) می‌نمایند، باشید.

2. کلیه مدارک تحصیلی افراد امتیازآور استعلام می‌گردد، سایت سازمان های ذیربط به سایت‌های دانشگاهی مختلف لینک می‌باشد، لذا دقت گردد از مدارک معتبر و واقعی استفاده شود.

3. کلیه سوابق تامین اجتماعی افراد امتیاز آور و اظهارنامه مالیاتی شرکت ها نیز استعلام می گردد، پس مراقب افراد سودجو باشید و ادعاهای رفع مشکل از طریق مراجع قانونی را بررسی فرمایید.

4. از واگذاری پرونده صلاحیت شرکت خود به افراد فاقد هویت، موسسات غیر رسمی که ثبت نشده‌اند، و اشخاصی که محل کار آنها نامشخص است و فاقد مدارک مثبته از جمله پرونده تامین اجتماعی و دارایی هستند، از انعقاد قرارداد رسمی خوداری فرمایید.

5. قبل از واگذاری پرونده کار خود به هر موسسه یا شرکت یا شخص، قرارداد منعقد نموده و در خصوص هزینه و مدت زمان انجام کار از سایر دفاتر استعلام نمایید.

6. شرط حضور در کلیه مناقصات پروژه های عمرانی، درج نام شرکت رتبه دار در سایت شرکت های پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه می باشد. لذا گواهی نامه صلاحیت بدون درج در سایت مربوطه فاقد اعتبار است.

7. در خصوص اخذ صلاحیت دقت گردد مدارک مورد نیاز از اصل تهیه شده باشد، خصوصاً مدارک تحصیلی، صورت وضعیت ها، بیمه افراد و مفاصا حساب های تامین اجتماعی مربوط به قراردادها. در صورتیکه خلاف موارد فوق عمل گردد احتمال اعمال محرومیت برای شرکت وجود دارد.

پس با توجه به موارد بالا همواره به دنبال مشاوری امین و خبره باشید.

 

قابل توجه مدیران محترم شرکت ها در مورد رتبه بندی شركت های پيمانكاری:

1. کلیه شرکت های پیمانکاری یا مهندسین مشاور که تعیین صلاحیت شده‌اند بایستی طبق آئین نامه کلیه تغییرات در هیئت مدیره را آگهی نموده (خصوصاً در مورد خروج افراد امتیاز‌آور) و سریعاً جایگزین تعیین و مدارک مربوطه را به امور مشاوران و پیمانکاران سازمان ذیربط ارسال نمایند در غیر اینصورت احتمال محرومیت وجود دارد. ضمناً مدارک تحصیلی افراد امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مهندسین مشاور یا EPC در سراسر ایران قابل استفاده است.

2. کلیه شرکت های سهامی خاص بایستی در پایان هر سال نسبت به تنظیم صورتجلسات سالیانه جهت تصویب تراز و تمدید بازرسین و هر دو سال یک مرتبه جهت تمدید هیئت مدیره خود اقدام نمایند و در مورد شرکت های پیمانکاری و مشاور تعیین صلاحیت شده یک نسخه از روزنامه رسمی تمدید هیئت مدیره را در سایت ساجات به واحد پیمانکاران و مشاوران سازمان مربوطه ارسال فرمایید.

3. کلیه مدارک مربوط به پرونده‌های تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها توسط سازمان‌های ذیربط استعلام می‌گردد. در صورت مشاهده موارد خلاف آیین نامه‌ها محرومیت هایی برای شرکت مربوطه در نظر گرفته می شود، لذا مراقب افراد فاقد هویت و سودجو که در این زمینه تبلیغات خلاف واقع می نمایند باشید.

 

ارسال مدارک اخذ صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها:

کلیه مراحل مربوط به رتبه بندی و صلاحیت شرکت ها در سراسر ایران از طریق سایت ساجات مربوط به سازمان برنامه و بودجه انجام می شود و این مدارک بایستی در هر زمینه ای امتیاز لازم را کسب نماید و در نهایت پس از انجام کار الکترونیکی، کلیه مدارک داخل پرونده به صورت فیزیکی تهیه و توسط صاحبان امضای مجاز شرکت تایید و به سازمان برنامه و بودجه استان مورد نظر ارسال می گردد. در واقع مسئولیت صحت و سقم مدارک موجود بر عهده مدیران شرکت می باشد.

لذا مراقب افراد سودجو و فاقد هویت که خلاف این موارد تبلیغ واهی می نمایند باشید.

 

اخذ صلاحیت شرکت هایی که از طریق دفاتر مشاوره ای اقدام می نمایند:

در صورتی که مدیران شرکت ها جهت اخذ صلاحیت و رتبه بندی از طریق مشاور اقدام می نمایند، دقت فرمایند که:

  • مشاور مورد نظر دارای شخصیت حقوقی باشد.
  • جهت انجام کار با مشاور قرارداد رسمی تنظیم گردد.
  • از قانونی بودن مشاور و سابقه آن در این زمینه اطمینان حاصل نمایید و حتی المقدور از چند شرکت که کار آنها توسط مشاور مورد نظر انجام گرفته، استعلام گردد.
  • از پرداخت هرگونه وجهی بدون انعقاد قرارداد خودداری فرمایید.
  • جهت اخذ گذرواژه و پسورد حتماً از ایمیل خود شرکت استفاده شود.
  • کلیه مدارک موجود در پرونده تعیین صلاحیت از جمله مدارک ثبتی، هویتی، بیمه پرسنل و ... از سازمان های مربوطه به سازمان برنامه و بودجه لینک و یا در حال لینک شدن می باشد. لذا در کوتاه مدت مدارک خلاف واقع قابل شناسایی و پیگرد می باشد.

هشدار