تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت ثبت شده:

اگر شرکتی بنا به دلایلی قصد تغییر نام خود را داشته باشد باید شرایط و قوانین و تشریفات لازم را رعایت نماید تا در اسرع وقت تغییر نام صورت پذیرد. با اعمال این شرایط هیچ منع و مشکل قانونی در راستای تغییر نام صورت نخواهد گرفت و در کمترین زمان و بدون اتلاف وقت نام شرکت تغییر خواهد کرد.

تغییر نام شرکت از طریق تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد.

 

معیار و قوانین انتخاب نام جدید:

سابق براین نام های انتخابی برای شرکت ها تک سیلابی بود و با گسترش تاسیس شرکت ها در حال حاضر نام انتخاب باید سه سیلابی باشد (سه سیلابی یعنی سه بخشی).

حداقل یک سیلاب از سه سیلاب انتخابی باید نام خاص باشد و از به کار بردن نام های عمومی و مشابه که سابق بر این بوده امتناع گردد.

از کلمات ممنوع استفاده نشود و اگر کلماتی انتخابی نام شهر یا مکان خاصی است باید از مرجع ذیصلاح مجوز اخذ گردد.

حتما نام انتخابی باید پارسی باشد و از کلماتی عربی و لاتین پرهیز شود. برای نام انتخابی باید مستند ارائه گردد که مستند کلمات انتخابی را باید از لغت نامه های معتبر مانند (معین، دهخدا، عمید) برداشت گردد.

هشدار