رتبه بندی شرکت:

آيا شرکت های پيمانکاری جهت حضور در مناقصات خارج از کشور نياز به رتبه بندی خاصی دارند؟

نیازمند رتبه بندی خاصی نمی باشد ولی نامه تأییدیه از سازمان نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت صدور خدمات و مهندسی رتبه بندی شرکت لازمه شرکت در مناقصه خارج از کشور می باشد.

ثبت شرکت:

چه کسانی صلاحیت ثبت شرکت در ایران را دارند؟

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.

- دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست. فقط نمی توانند جزو هیئت مدیره، مدیرعامل و یا بازرسین شرکت باشند.

- اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند (مدارک لازم فقط پاسپورت شرکاء)

- چند شرکت باهم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند (Joint Venture) (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت بعلاوه کپی مدارک هویتی نمایندگان آنها)

پلمپ دفاتر:

تا چه زمانی برای گرفتن دفاتر قانونی هر سال وقت داريم؟

تا پایان اسفند ماه هر سال برای دفاتر سال بعد فرصت می باشد.

ثبت علامت تجاری:

مدت اعتبار گواهی ثبت علامت چقدر است و آیا قابل تمدید است؟

مدت اعتبار گواهی ثبت نام و علائم تجاری 10 سال می باشد که هر 10 سال قابل تمدید می باشد. چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.

کد اقتصادی:

شركت ثبت شده ای كه تشكيل پرونده مالياتی نداده و كد اقتصادی دريافت نكرده، با چه مشكلاتی رو به رو می شود؟

برای فعالیت شرکت و انعقاد قرارداد با مراکز و سازمان های مختلف حضوری و دولتی الزاما کد اقتصادی نیاز است.

هشدار