هشدارهای قانونی

احکام مالیاتی شرکت های دانش بنیان

احکام مالیاتی شرکت های دانش بنیان

آیا تمام درآمدهای شرکت های دانش بنیان، مشمول معافیت قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان می‌گرد؟

باتوجه به ماده ۳ دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۲۲ آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/ ۸/ ۸۹ مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۹۲، تنها بخشی از درآمدهای شرکت دانش بنیان که توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان به عنوان فعالیت دانش بنیان شرکت، تایید و در سال مالی مشخص به سازمان امور مالیاتی ارسال شده باشد، از معافیت مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاف خواهد بود.

به عبارت دیگر با توجه به دستورالعمل مذکور، کارگروه مصادیق فعالیت های دانش بنیان هر شرکت را به صورت سالانه و پس از ارزیابی­های دوره ای و دریافت مستندات لازم طبق ضوابط مقرر به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌نماید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت شرکت دانش بنیان و آشنایی با قوانین ثبت این گونه شرکت ها با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.