هشدارهای قانونی

هشدارهای قانونی در مورد ارسال مدارک اخذ صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها

هشدارهای قانونی در مورد ارسال مدارک اخذ صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها

کلیه مراحل مربوط به رتبه بندی و صلاحیت شرکت ها در سراسر ایران از طریق سایت ساجات مربوط به سازمان برنامه و بودجه انجام می شود و این مدارک بایستی در هر زمینه ای امتیاز لازم را کسب نماید و در نهایت پس از انجام کار الکترونیکی، کلیه مدارک داخل پرونده به صورت فیزیکی تهیه و توسط صاحبان امضای مجاز شرکت تایید و به سازمان برنامه و بودجه استان مورد نظر ارسال می گردد.

در واقع مسئولیت صحت و سقم مدارک موجود بر عهده مدیران شرکت می باشد.

لذا مراقب افراد سودجو و فاقد هویت که خلاف این موارد تبلیغ واهی می نمایند باشید.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.