نمایش موارد بر اساس برچسب: بیمه پرسنل شرکت - خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت ها

تفاوت سابقه بیمه با سابقه کار

تفاوت سابقه بیمه با سابقه کار

اسفند 03 1397 هشدارهای قانونی
تفاوت سابقه بیمه با سابقه کار و کاربرد هر کدام چیست؟ س...
تکلیف کارفرما در بروز حادثه ناشی از کار

تکلیف کارفرما در بروز حادثه ناشی از کار

در صورت بروز حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است، اقد...
۱۰ توصیه مهم بیمه ای به کارفرمایان

۱۰ توصیه مهم بیمه ای به کارفرمایان

همان‌گونه که کارفرمایان محترم اطلاع دارند مهلت پردا...
تفاوت سابقه بیمه با سابقه کار و کاربرد هر کدام

تفاوت سابقه بیمه با سابقه کار و کاربرد هر کدام

تفاوت سابقه بیمه با سابقه کار چیست و کاربرد هر کدام چی...
روند اجرایی تامین اجتماعی با پیمانکاران دولتی

روند اجرایی تامین اجتماعی با پیمانکاران دولتی

چنانچه پیمانکار یک شرکت دولتی هستید، این روند اجرایی ...
حقوق کارفرمایان نسبت به شعبه تأمین اجتماعی خود

حقوق کارفرمایان نسبت به شعبه تأمین اجتماعی خود

خرداد 20 1397 هشدارهای قانونی
کارفرمایان همیشه دقت داشته باشید که طبق قانون تامین ا...

صفحه1 از2

شروع
قبلی
1

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.