نکاتی از حقوق تجارت 11

نکاتی از حقوق تجارت 11

نکته۱: سهام با نام ممكن است با اسم شخص باشد و يا صرفاً ...
نکاتی از حقوق تجارت 10

نکاتی از حقوق تجارت 10

نکته۱: اشخاص حقوقی تابعيت مملكتی را دارند كه اقامتگاه...
نکاتی از حقوق تجارت 9

نکاتی از حقوق تجارت 9

نکته ۱: کاهش سرمایه به صورت اختیاری در صورتی امکانپذی...
نکاتی از حقوق تجارت 8

نکاتی از حقوق تجارت 8

اساسنامه ی شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه ...
نکاتی از حقوق تجارت 7

نکاتی از حقوق تجارت 7

نکته۱: اسناد تجاری، اسناد عادی هستند. فقط در مورد چک ق...
نکاتی از حقوق تجارت 6

نکاتی از حقوق تجارت 6

نکته۱: اوراق قرضه: ورقه ی قرضه، ورقه ی قابل معامله ای ا...
نکاتی از حقوق تجارت 5

نکاتی از حقوق تجارت 5

نکته۱: در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی ...

صفحه1 از2

شروع
قبلی
1

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.