نمایش موارد بر اساس برچسب: حقوق تجارت - خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت ها

نکاتی از حقوق تجارت 8

نکاتی از حقوق تجارت 8

اساسنامه ی شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه ...
نکاتی از حقوق تجارت 7

نکاتی از حقوق تجارت 7

نکته۱: اسناد تجاری، اسناد عادی هستند. فقط در مورد چک ق...
نکاتی از حقوق تجارت 6

نکاتی از حقوق تجارت 6

نکته۱: اوراق قرضه: ورقه ی قرضه، ورقه ی قابل معامله‌ای ...
نکاتی از حقوق تجارت 5

نکاتی از حقوق تجارت 5

شهریور 10 1397 هشدارهای قانونی
نکته۱: در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی ...
نکاتی از حقوق تجارت 4

نکاتی از حقوق تجارت 4

مرداد 04 1397 هشدارهای قانونی
نکته۱: تاجر می تواند شخصا یا توسط قائم مقام خود فعالیت...
نکاتی از حقوق تجارت 3

نکاتی از حقوق تجارت 3

نکته۱: شرکای شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه ...
نکاتی از حقوق تجارت 2

نکاتی از حقوق تجارت 2

خرداد 23 1397 هشدارهای قانونی
نکته۱: ادغام یا ترکیب شرکت ها از لحاظ مقررات مالیاتی ب...

صفحه1 از2

شروع
قبلی
1

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.