دانستنی های مالیاتی؛ مودیان گروه اول

دانستنی های مالیاتی؛ مودیان گروه اول

برابر اصلاحیه اخیر موضوع اصلاح ماده ۲ آیین نامه اجرای...
انحلال اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم

انحلال اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم

اشخاص حقوقی که انحلال خود را اعلام نموده اند مکلف به ت...
مالیات انحلال اشخاص حقوقی چگونه است

مالیات انحلال اشخاص حقوقی چگونه است

برای تعیین ماخذ مالیات انحلال اشخاص حقوقی باید ابتدا ...
مسئولیت مدیران شخص حقوقی در قبال پرداخت مالیات

مسئولیت مدیران شخص حقوقی در قبال پرداخت مالیات

ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم: در شرکت های منحله، م...
هشدارهای قانونی در مورد مالیات شرکت ها

هشدارهای قانونی در مورد مالیات شرکت ها

آخرین مدیر یا مدیران شرکت، قبل از تشکیل جلسه مجمع عمو...
شرايط بهره مندی از معافيت مالياتی

شرايط بهره مندی از معافيت مالياتی

براساس آخرين اصلاحيه مصوب 31/04/1394 قانون مالياتهای مستق...

صفحه1 از2

شروع
قبلی
1

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.