نمایش موارد بر اساس برچسب: مالیاتهای مستقیم - خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت ها

درج کد اقتصادی در ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم

درج کد اقتصادی در ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم

ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغ...
انحلال اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم

انحلال اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم

اشخاص حقوقی که انحلال خود را اعلام نموده اند مکلف به ت...
مسئولیت مدیران شخص حقوقی در قبال پرداخت مالیات

مسئولیت مدیران شخص حقوقی در قبال پرداخت مالیات

ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم: در شرکت های منحله، م...
تقسیط بدهی مالیاتی ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم

تقسیط بدهی مالیاتی ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم

به موجب ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم وزارت امور ا...
ماده 155 قانون مالیات های مستقیم

ماده 155 قانون مالیات های مستقیم

طبق ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم سال مالیاتی عبار...
انواع دفاتر قانونی و تکالیف مودیان

انواع دفاتر قانونی و تکالیف مودیان

قانون مالیات های مستقیم؛ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصل...
نکاتی در مورد مالیات بر اجاره املاک

نکاتی در مورد مالیات بر اجاره املاک

فردی که هیچ منبع درآمدی، به جز ملک خود ندارد و از طریق ...

صفحه1 از2

شروع
قبلی
1

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.