فرصت پرداخت مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت

فرصت پرداخت مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فرصت پرد...
دانستنی های مالیاتی؛ مودیان گروه اول

دانستنی های مالیاتی؛ مودیان گروه اول

برابر اصلاحیه اخیر موضوع اصلاح ماده ۲ آیین نامه اجرای...
درج کد اقتصادی در ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم

درج کد اقتصادی در ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم

ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغ...
انحلال اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم

انحلال اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم

اشخاص حقوقی که انحلال خود را اعلام نموده اند مکلف به ت...
مسئولیت مدیران شخص حقوقی در قبال پرداخت مالیات

مسئولیت مدیران شخص حقوقی در قبال پرداخت مالیات

ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم: در شرکت های منحله، م...
ماده 155 قانون مالیات های مستقیم

ماده 155 قانون مالیات های مستقیم

طبق ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم سال مالیاتی عبار...

صفحه1 از2

شروع
قبلی
1

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.