نمایش موارد بر اساس برچسب: هشدارهای قانونی - خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت ها

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی عبارتند از:1 - شرک...
انحلال اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم

انحلال اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم

اشخاص حقوقی که انحلال خود را اعلام نموده اند مکلف به ت...
موارد ابطال کد اقتصادی

موارد ابطال کد اقتصادی

مواردی که باعث ابطال کد اقتصادی یا شماره اقتصادی می ش...
ضمانت اجرای عدم واخواست سفته

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته چيست؟ آيا ضمانت اجرای تض...
نکاتی از حقوق تجارت 9

نکاتی از حقوق تجارت 9

نکته ۱: کاهش سرمایه به صورت اختیاری در صورتی امکانپذی...
مالیات انحلال اشخاص حقوقی چگونه است

مالیات انحلال اشخاص حقوقی چگونه است

برای تعیین ماخذ مالیات انحلال اشخاص حقوقی باید ابتدا ...
شباهت و تفاوت شرکت تضامنی با مسئولیت محدود

شباهت و تفاوت شرکت تضامنی با مسئولیت محدود

در شرکت های تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورد...

صفحه1 از9

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.