نمایش موارد بر اساس برچسب: هشدارهای قانونی - خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت ها

هشدارهای مهم درباره چک دریافتی از اشخاص

هشدارهای مهم درباره چک دریافتی از اشخاص

شهریور 27 1397 هشدارهای قانونی
یکی از شرایط اساسی چک، امضا صاحب حساب است. این امضا، ب...
هشدارهای قانونی در مورد مالیات شرکت ها

هشدارهای قانونی در مورد مالیات شرکت ها

شهریور 24 1397 هشدارهای قانونی
آخرین مدیر یا مدیران شرکت، قبل از تشکیل جلسه مجمع عمو...
خسارت های تحت پوشش بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی

خسارت های تحت پوشش بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی

شهریور 17 1397 هشدارهای قانونی
خسارت های تحت پوشش در بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی عبار...
نکاتی از حقوق تجارت 5

نکاتی از حقوق تجارت 5

شهریور 10 1397 هشدارهای قانونی
نکته۱: در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی ...
نکاتی از مجمع عمومی شرکت ها

نکاتی از مجمع عمومی شرکت ها

شهریور 04 1397 هشدارهای قانونی
نکته۱: مجمع عمومی برای رسیدگی به اموری تشکیل می‌شود ک...
چند نکته درباره سفته های ضمانت حسن انجام کار

چند نکته درباره سفته های ضمانت حسن انجام کار

مرداد 29 1397 هشدارهای قانونی
بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت ...

صفحه1 از6

شروع
قبلی
1

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.