نمایش موارد بر اساس برچسب: هشدارهای قانونی - موسسه مشاوران کسری

جرائم مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

جرائم مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

مرداد 10 1397 هشدارهای قانونی
1- عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل 75% ماليات متعل...
نکاتی از حقوق تجارت 4

نکاتی از حقوق تجارت 4

مرداد 04 1397 هشدارهای قانونی
نکته۱: تاجر می تواند شخصا یا توسط قائم مقام خود فعالیت...
انواع دفاتر قانونی و تکالیف مودیان

انواع دفاتر قانونی و تکالیف مودیان

قانون مالیات های مستقیم؛ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصل...
روند اجرایی تامین اجتماعی با پیمانکاران دولتی

روند اجرایی تامین اجتماعی با پیمانکاران دولتی

چنانچه پیمانکار یک شرکت دولتی هستید، این روند اجرایی ...
شرايط بهره مندی از معافيت مالياتی

شرايط بهره مندی از معافيت مالياتی

براساس آخرين اصلاحيه مصوب 31/04/1394 قانون مالياتهای مستق...
نکاتی از حقوق تجارت 3

نکاتی از حقوق تجارت 3

نکته۱: شرکای شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه ...
نکاتی در مورد مالیات بر اجاره املاک

نکاتی در مورد مالیات بر اجاره املاک

فردی که هیچ منبع درآمدی، به جز ملک خود ندارد و از طریق ...

صفحه1 از4

شروع
قبلی
1

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.