نمایش موارد بر اساس برچسب: هشدارهای قانونی - خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت ها

مفقود شدن دفاتر قانونی

مفقود شدن دفاتر قانونی

در صورت مفقود شدن دفاتر قانونی چه اقدامی کنیم؟ بر اسا...
ماده 155 قانون مالیات های مستقیم

ماده 155 قانون مالیات های مستقیم

طبق ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم سال مالیاتی عبار...
قانون جدید چک و چالش جدید شرکتهای پیمانکاری

قانون جدید چک و چالش جدید شرکتهای پیمانکاری

اهم تغییرات قانون جدید چک: پیش‌بینی چک الکترونیک. ثبت...
نکاتی از حقوق تجارت 8

نکاتی از حقوق تجارت 8

اساسنامه ی شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه ...
قوانین مالیاتی انحلال شرکت

قوانین مالیاتی انحلال شرکت

آخرین مدیران مشترکا موظفند "قبل از تاریخ تشکیل مجمع ج...
نکاتی از حقوق تجارت 7

نکاتی از حقوق تجارت 7

نکته۱: اسناد تجاری، اسناد عادی هستند. فقط در مورد چک ق...
۱۰ توصیه مهم بیمه ای به کارفرمایان

۱۰ توصیه مهم بیمه ای به کارفرمایان

همان‌گونه که کارفرمایان محترم اطلاع دارند مهلت پردا...

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.