نمایش موارد بر اساس برچسب: هشدارهای قانونی - خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت ها

درج کد اقتصادی در ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم

درج کد اقتصادی در ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم

ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغ...
نکاتی از حقوق تجارت 10

نکاتی از حقوق تجارت 10

نکته۱: اشخاص حقوقی تابعيت مملكتی را دارند كه اقامتگاه...
چک سفید امضا چیست

چک سفید امضا چیست

منظور از سفید امضاء بودن چک، امضاء نداشتن چک نیست. زیر...
موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی عبارتند از:1 - شرک...
انحلال اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم

انحلال اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم

اشخاص حقوقی که انحلال خود را اعلام نموده اند مکلف به ت...
موارد ابطال کد اقتصادی

موارد ابطال کد اقتصادی

مواردی که باعث ابطال کد اقتصادی یا شماره اقتصادی می ش...
ضمانت اجرای عدم واخواست سفته

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته چيست؟ آيا ضمانت اجرای تض...

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.