هشدارهای قانونی

تفاوت ™ و ® و © کنار لوگو محصولات

تفاوت ™ و ® و © کنار لوگو محصولات

آیا می دانید تفاوت ™ و ® و © کنار لوگو محصولات به چه معناست؟

شاید کنار لوگوها نشانه هایی دیده باشید اما ندانید چه معنایی دارند، خیلی وقت ها هم دیده شده که این علامت ها به اشتباه نام گذاری شده اند، برای مثال نشان ™ را به عنوان Team می شناسند که این معنا هیچ ارتباط درستی با مفهوم اصلی ندارد.

™ یا Trademark Symbol به معنای نشان یا علامت تجاری است، که ترجمه آن به برند تا حد زیادی نادرست است. برند با نشان ™ نشانگر یک محصول/خدمت بوده و بمنزله این است که ثبت رسمی نشده است.

® یا Registered Trademark Symbol به معنای نشان تجاری که ثبت رسمی شده است. برندی که این نشان را داشته باشد یعنی تمام حقوق قانونی برای آن برند محفوظ است و استفادهٔ غیرمجاز هر فرد یا سازمانی از آن برند غیرقانونی می باشد.

© یا Copyright Symbol به معنای داشتن حقوق کپی رایت است. در خارج از ایران هر چیزی حتی عکسی که © را داشته باشد، بدون اجازه از صاحب امتیاز آن نمی توان استفاده ای کرد.

 

برای ثبت علامت تجاری یا ثبت لوگوی شرکت یا محصولات خود با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.