هشدارهای قانونی

تقسیط بدهی مالیاتی ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم

تقسیط بدهی مالیاتی ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم

به موجب ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند بدهی مالیاتی ( اعم از اصل و جریمه ) مودیانی که قادر به پرداخت آن بطور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ برگ قطعی حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

نکات مورد توجه در ماده قانونی یاد شده که حالیه مبنای تقسیط بدهی مالیاتی مودی می باشد:

۱ . وزارت ... و سازمان ... همیشه از این اجازه قانونی استفاده نموده و عبارت " می تواند " با توجه به تعامل با مودیان و مساعدت در پرداخت بدهی آنان، مانعی در این خصوص ایجاد ننموده است.

۲ . تقسیط برای مودیانی است که قادر به پرداخت بدهی ... بطور یکجا نیستند . تاکنون همه ی متقاضیان تقسیط با داشتن سایر شرایط اجازه بهره مندی از این تسهیلات را داشته اند.

۳ . تقسیط از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی حداکثر به مدت ۳ سال خواهد بود فلدا چنانچه برگ مالیات قطعی مودی در تاریخ ۳۰/ بهمن/ ۹۴ ابلاغ شده باشد و مودی الان ( در آذر ۱۳۹۷ ) مراجعه نماید تقسیط مالیات وی فقط تا پایان بهمن ۹۷ مورد قبول قرار خواهد گرفت.

۴ . به موجب همان " می تواند " صدر ماده ۱۶۷ قانون مذکور، وزارت ... و یا سازمان ... موافقت تقسیط را منوط به پیش پرداخت حداقل ۳۰% از بدهی دانسته است.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.