توافقات مالیاتی جدید اصناف با سازمان امور مالیاتی کشور

توافقات مالیاتی جدید اصناف با سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی عقب نشینی کرد.

در جلسه اصناف با رییس سازمان امور مالیاتی کشور توافقات قابل توجه ای انجام شد.

به گزارش خبرنگار اخبار صنفی در این جلسه توافقات زیر حاصل شد:

 

١- زمان ارسال اظهارنامه مالیات اصناف به مدت ده روز تمدید شد.

٢- در هر شهرستان کمیته ای متشکل نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق اصناف شهر و رییس سازمان امور مالیاتی شهر برای موضوع مالیات تشکیل و به مشکلات رسیدگی ونتیجه نهایی را اجرایی کنند.

٣- هر واحد صنفی که ٣٠ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است برای سال ١۴٠١ نهایت پنج برابر تا سقف ١۵٠ میلیون تومان می توان از او مالیات اخذ کرد.

مطالب مرتبط

هشدار