هشدارهای قانونی

خسارت های تحت پوشش بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی

خسارت های تحت پوشش بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی

خسارت های تحت پوشش در بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی عبارتند از:

1) فوت

2) نقص عضو

3) هزینه های پزشکی

4) خسارت مالی

 

همچنین خسارات زیر را نیز تحت پوشش قرار می دهد:

- نشت و ترک خوردگی ساختمان های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث

- ریزش ساختمان های مجاور در اثر گودبرداری

- خسارات مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمانهای مجاور در اثر ریزش

- خسارات به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز

- خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن

- خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی

- خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی همسایگان (ساکنین ساختمان های مجاور)

- خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی

- خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می گردند

- خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده رو


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.