هشدارهای قانونی

هشدارهای قانونی در مورد رتبه بندی شركت های پیمانکاری

هشدارهای قانونی در مورد رتبه بندی شركت های پیمانکاری

قابل توجه مدیران محترم شرکت ها در مورد رتبه بندی شركت های پيمانكاری:

  1. کلیه شرکت های پیمانکاری یا مهندسین مشاور که تعیین صلاحیت شده‌اند بایستی طبق آئین نامه کلیه تغییرات در هیئت مدیره را آگهی نموده (خصوصاً در مورد خروج افراد امتیاز‌آور) و سریعاً جایگزین تعیین و مدارک مربوطه را به امور مشاوران و پیمانکاران سازمان ذیربط ارسال نمایند در غیر اینصورت احتمال محرومیت وجود دارد. ضمناً مدارک تحصیلی افراد امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مهندسین مشاور یا EPC در سراسر ایران قابل استفاده است.
  2. کلیه شرکت های سهامی خاص بایستی در پایان هر سال نسبت به تنظیم صورتجلسات سالیانه جهت تصویب تراز و تمدید بازرسین و هر دو سال یک مرتبه جهت تمدید هیئت مدیره خود اقدام نمایند و در مورد شرکت های پیمانکاری و مشاور تعیین صلاحیت شده یک نسخه از روزنامه رسمی را در سایت ساجات به واحد پیمانکاران و مشاوران سازمان مربوطه ارسال نمایند.
  3. کلیه مدارک مربوط به پرونده‌های تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها توسط سازمان‌های ذیربط استعلام می‌گردد. در صورت مشاهده موارد خلاف آیین نامه‌ها محرومیت هایی برای شرکت مربوطه در نظر گرفته می شود، لذا مراقب افراد فاقد هویت و سودجو که در این زمینه تبلیغات خلاف واقع می نمایند باشید.

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.