هشدارهای قانونی

شباهت و تفاوت شرکت تضامنی با مسئولیت محدود

شباهت و تفاوت شرکت تضامنی با مسئولیت محدود

شباهت ها و تفاوت های شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود:

شباهت ها:

1) در شرکت های تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیر نقدی با شرکا بوده و نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی نمی باشد.

2) در شرکت تضامنی مانند شرکت با مسئولیت محدود به جای سهام ، سهم الشرکه وجود دارد.

3) در شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، شخصیت شریک علت عمده عقد می باشد.

 

تفاوت ها:

1) در شرکت با مسئولیت محدود شرکا به نسبت قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند در حالیکه در شرکت تضامنی هر شریک، مسئول و ضامن تمام قروض شرکت می باشد.

2) تنها در شرکت با مسئولیت محدود انتفال سهم الشرکه نیازمند تنظیم سند رسمی می باشد.

3) در شرکت تضامنی برای انتقال سهم الشرکه به ثالث، رضایت تمام شرکا الزامی است اما در شرکت با مسئولیت محدود با رضایت عده ای از شرکا لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنها می باشد و اکثریت عددی نیز دارند،الزامی می باشد.

 

برای ثبت شرکت مسئولیت محدود و ثبت شرکت تضامنی با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.