هشدارهای قانونی

قانون جدید چک و چالش جدید شرکتهای پیمانکاری

قانون جدید چک و چالش جدید شرکتهای پیمانکاری

اهم تغییرات قانون جدید چک:

  • پیش‌بینی چک الکترونیک.
  • ثبت آنی گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده.
  • پس از برگشت‌شدن، همه حساب‌های صادرکننده در همه بانک‌ها مسدود می‌شود.
  • صدور فوری اجراییه توسط دادگاه (تنها با ارائه یک درخواست)

 

چالش جدید شرکت های پیمانکاری:

انجام هر گونه داد و ستد اعتباری تقریبا غیر ممکن میشود، متاسفانه بسیاری از سیاست های پولی از این دست در عین حال که درست می باشد ولی چون بدترین متعهد خود دستگاه های اجرایی می باشند فقط مشکلات گریبان بخش خصوصی را می گیرد، همانند قوانین قبلی در خصوص صدور.

ضمانتنامه ها که فقط پیمانکاران را زمین گیر کرد، در مجموع به نظر می رسد بخش خصوصی هیچ کرسی در دولت برای دفاع از حقوق خود و توجیه دولت ندارد و دولتی که خود بدترین متعهد می باشد سخت ترین تعهدات را از بخش خصوصی طلب می کند.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.