هشدارهای قانونی

موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات

موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات

موارد ذیل مشمول ارسال فهرست معاملات نمی گردند:

1) خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار

2) خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه

3) سود و کارمزد و جریمه های بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه

4) سود سهام و سهم الشرکه

5) حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح

6) کمک ها، جوایز و هدایای بلاعوض

7) مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرائی پرداخت می گردد

8) حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم

9) وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمان های پرداختی

شایان گفتن است در هر صورتحساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان 5% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (3) قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نمی باشد. خریداران، اطلاعات خریدهای مذکور را در فهرست معاملات خرید با عنوان «معاملات کمتر از 5% حدنصاب» درج و ارسال نمایند.

همچنین فرآیند ارسال و دریافت اطلاعات معاملاتی که محرمانه می باشد، متناسب با وضعیت ارسال کننده و ماهیت اطلاعات، با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان تعیین خواهد شد.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.