هشدارهای قانونی

هشدارهای قانونی برای افزایش سرمایه شرکت

هشدارهای قانونی برای افزایش سرمایه شرکت

در صورتی که شرکت به هر دلیلی نیاز به افزایش سرمایه داشته باشد، این افزایش سرمایه از چند طریق امکان پذیر است:

  • از طریق واریز نقدی که بایستی به حساب بانک شرکت واریز و رسید آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.
  • از طریق محل مطالبات سهامداران یا اشخاص که بایستی مبلغ دقیق آن در اظهارنامه مالیاتی شرکت لحاظ شده باشد.
  • از طریق افزایش غیرنقدی از محل اموال شرکت که آن هم بایستی توسط کارشناس رسمی برآورد گردد.

 هر نوع افزایش سرمایه شرکت به جز سه طریق بالا برای شرکت مشکلات قانونی ایجاد می کند.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.