هشدارهای قانونی

هشدارهای قانونی جهت اخذ صلاحیت از طریق مشاور

هشدارهای قانونی جهت اخذ صلاحیت از طریق مشاور

در صورتی که مدیران شرکت ها جهت اخذ صلاحیت و رتبه بندی از طریق مشاور اقدام می نمایند، دقت فرمایند که:

  • مشاور مورد نظر دارای شخصیت حقوقی باشد.
  • جهت انجام کار با مشاور قرارداد رسمی تنظیم گردد.
  • از قانونی بودن مشاور و سبقه آن در این زمینه اطمینان حاصل نمایید و حدالمقدور از چند شرکت که کار آنها توسط مشاور مورد نظر انجام گرفته، استعلام نمایید.
  • از پرداخت هرگونه وجهی بدون انعقاد قرارداد خودداری نمایید.
  • جهت اخذ گذرواژه و پسورد حتماً از ایمیل خود شرکت استفاده شود.
  • کلیه مدارک موجود در پرونده تعیین صلاحیت از جمله مدارک ثبتی، هویتی، بیمه پرسنل و ... از سازمان های مربوطه به سازمان برنامه و بودجه لینک و یا در حال لینک شدن می باشد. لذا در کوتاه مدت مدارک خلاف واقع قابل شناسایی و پیگرد می باشد.

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.