هشدارهای قانونی

هشدارهای قانونی در خصوص ثبت شرکت، صورتجلسه تغییرات و عدم پلمپ دفاتر قانونی

هشدارهای قانونی در خصوص ثبت شرکت، صورتجلسه تغییرات و عدم پلمپ دفاتر قانونی

قابل توجه مدیران محترم شرکت ها در خصوص ثبت شرکت، صورتجلسه تغییرات و عدم پلمپ دفاتر قانونی:

  1. از واگذاری کار خود به دفاتری که فاقد مدارک قانونی می باشند خودداری گردد.
  2. قبل از هر پرداختی به دفاتر خدماتی جهت انجام کار قرارداد منعقد نموده و از درج تمامی مراحل انجام کار از جمله مدت زمان، مبلغ کار و سایر ... در قرارداد اطمینان حاصل گردد.
  3. قبل از انعقاد قرارداد در خصوص تمامی شرایط انجام کار از سایر دفاتر و موسسات مربوطه استعلام گردد.
  4. در قبال تحویل اصل مدارک به دفاتر رسید اخذ گردد.
  5. قبل از انعقاد قرارداد از صحت و سقم محل کار اطمینان حاصل نمایید (رویت اجاره نامه یا اسناد مالکیت)
  6. در صورتی که برای اولین مرتبه به دفاتر خدمات اداری مراجعه می شود جهت اطمینان از صحت عملکرد آن دفتر از طریق تعدادی از مشتریان قبلي صحت عملکرد آنها استعلام گردد.
  7. کلیه شرکت های سهامی خاص بایستی در پایان هر سال مالی نسبت به تنظیم صورتجلسه تصویب تراز عملکرد سود و زیان سال مربوطه و تمدید بازرسین هر دو سال یکبار نسبت به تمدید هیات مدیره اقدام نمایند. در غیر این صورت، صورت های مالی آنها فاقد وجاهت قانونی می باشد.
  8. کلیه شرکت ها بایستی تا پایان هر سال نسبت به پلمپ دفاتر قانونی سال بعد اقدام نمایند در غیر این صورت مالیات آنها از طریق علی الراس محاسبه می گردد.
  9. کلیه شرکت هایی که با سرمایه بالا ثبت می شوند یا از طریق صورتجلسه ثبت نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام می نمایند مکلف هستند حداکثر تا یک ماه بعد از چاپ روزنامه رسمی نسبت به پرداخت مالیات دو در هزار اقدام نمایند در غیر این صورت جریمه ای معادل دو تا سه برابر مالیات فوق به شرکت تعلق می گیرد.

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.