هشدارهای قانونی

هشدارهای مهم درباره چک دریافتی از اشخاص

هشدارهای مهم درباره چک دریافتی از اشخاص

یکی از شرایط اساسی چک، امضا صاحب حساب است. این امضا، بر خلاف سایر اسناد حقوقی، نمی تواند با مهر یا اثر انگشت جایگزین گردد. بنابراین چنانچه زیر چکی صرفاً اثر انگشت صاحب حساب باشد، این برگه، چک تلقی نخواهد شد و صرفاً یک سند حقوقی ناظر بر وجود دین است و مزایای چک را ندارد. بنابراین به یاد داشته باشید که از دریافت چک هایی که بجای امضا، اثر انگشت یا مُهر در آن درج شده خودداری نمایید.

 

در زمانی که چکی را از شخصی دریافت می کنید، لازم است که اطمینان حاصل کنید که چک توسط خود وی نگارش و امضا شده است. بهترین راه برای حصول این اطمینان این است که از طرف بخواهید در حضور شما متن چک را نوشته و امضا نماید. چنانچه به هر دلیل موفق به این کار نشدید، موضوع دریافت چک از نامبرده را صورتجلسه نمایید یا روی کپی چک از وی به عنوان نگارنده متن چک امضا دریافت کنید. عدم توجه به این نکته ممکن است باعث گردد که در حالتی که صاحب حساب چک، نگارنده و امضا کننده آن نباشد، در آینده از این موضوع سوءاستفاده کرده و شما را با شکایت جعل و یا استفاده از سند مجعول مواجه نماید.

 

هر چند نگارش متن چک توسط چند خودکار با چند رنگ مختلف، یا استفاده از ارقام یا اعداد انگلیسی، منع قانونی ندارد، اما توصیه می گردد متن چک را یک نفر، و ترجیحاً شخص صاحب حساب، و با استفاده از یک خودکار تحریر نماید.

 

برخی از افراد، با زیرکی، زیر امضا خود در چک، عبارتی را می نویسند که در نگاه اول مفهوم خاصی ندارد؛ اما در بررسی بعدی مشخص می شود که این عبارت، تاریخ بوده است. حال اگر، صادر کننده با سوءنیت، تاریخ قبل را بنویسد، علیرغم اینکه چک به روز را به شما داده، اما چک به دلیل داشتن تاریخ مقدم، ذیل امضا، وعده دار محسوب، و حقوقی خواهد بود.

 

زمانی که چک اشخاص که در وجه حامل است را از کسی دریافت می کنید، حتما از دارنده چک بخواهید که پشت آن را به عنوان انتقال، به نام شما، پشت نویسی و امضا کند. شما اطلاعی از تاریخچه این چک ندارید و ممکن است در معرض اتهامات متعددی قرار بگیرید؛ اما با این کار، همیشه خواهید توانست در زمان بروز مشکل، گرفتن چک را از دارنده قبلی، اثبات نمایید.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.