هشدارهای قانونی

هشدارهای قانونی در مورد پرداخت مالیات و معافیت مالیاتی شرکت ها

هشدارهای قانونی در مورد پرداخت مالیات و معافیت مالیاتی شرکت ها

برابر با قانون، شرکت ها و فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی مشمول مالیات 25 درصدی خواهد بود.

البته در صورتی که شخص حقوقی به قصد انتفاع و سود تشکیل نشده باشد، ولی دارای فعالیت انتفاعی باشد صرفاً به درآمد فعالیت های انتفاعی مالیات تعلق می گیرد.

 

مطابق قانون، شرکت های تعاونی سهامی عام، مشمول 25 درصد تخفیف مالیاتی هستند.

این در حالی است که، شرکت های دانش بنیان، نه تنها از معافیت های گمرکی خاصی بهره مند هستند، بلکه از تاریخ صدور مجوز، تا 15 سال از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.

 

شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی خارجی فعال در ایران نیز، باید 5 درصد از کل درآمد خود را به عنوان مالیات بپردازند.

در صورتی که واحد گردشگری قبل از سال 95 تاسیس شده باشد کلیه درآمدهایش، تا سال 1400 مشمول 50 درصد معافیت مالیاتی است.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.