هشدارهای قانونی - خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت ها

شرایط هیات مدیره و مدیرعامل در ثبت شرکت ها

هشدارهای قانونی , ثبت شرکت

هیات مدیره در شرکت سهامی تنها از بین سهامداران انتخاب می شوند. (ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت) هیات مدیره شرکت نباید ممنوعیت های قانونی اصل ... [...]

ادامه مطلب

هشدارهای قانونی در مورد پرداخت مالیات و معافیت مالیاتی شرکت ها

هشدارهای قانونی , مالیات شرکت

برابر با قانون، شرکت ها و فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی مشمول مالیات 25 درصدی خواهد بود. البته در صورتی که شخص حقوقی به قصد انتفاع و سود تشکیل نشده باشد ... [...]

ادامه مطلب

هشدارهای قانونی در خصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی

هشدارهای قانونی , اظهارنامه مالیاتی , پلمپ دفاتر قانونی , مالیات شرکت

هشدارهای قانونی در خصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی: جهت تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی ... [...]

ادامه مطلب

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.