هشدارهای قانونی - خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت ها

شرایط هیات مدیره و مدیرعامل در ثبت شرکت ها

هشدارهای قانونی , ثبت شرکت

هیات مدیره در شرکت سهامی تنها از بین سهامداران انتخاب می شوند. (ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت) هیات مدیره شرکت نباید ممنوعیت های قانونی اصل ... [...]

ادامه مطلب

هشدارهای قانونی در مورد پرداخت مالیات و معافیت مالیاتی شرکت ها

هشدارهای قانونی , مالیات شرکت

برابر با قانون، شرکت ها و فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی مشمول مالیات 25 درصدی خواهد بود. البته در صورتی که شخص حقوقی به قصد انتفاع و سود تشکیل نشده باشد ... [...]

ادامه مطلب

هشدارهای قانونی در خصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی

هشدارهای قانونی , اظهارنامه مالیاتی , پلمپ دفاتر قانونی , مالیات شرکت

هشدارهای قانونی در خصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی: جهت تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی ... [...]

ادامه مطلب

هشدارهای قانونی در خصوص مالیات و بیمه پرسنل شرکت ها

هشدارهای قانونی , مالیات شرکت , اظهارنامه مالیاتی , بیمه پرسنل شرکت

هشدارهای قانونی در خصوص مالیات و بیمه پرسنل شرکت ها: کلیه شرکت ها طبق قانون موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به پرداخت مالیات ارزش افزوده عملکرد خود اقدام در غیر این صورت مشمول جرائم مالیاتی می شوند. [...]

ادامه مطلب

هشدارهای قانونی در مورد مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی

هشدارهای قانونی , مالیات شرکت , کد اقتصادی , اظهارنامه مالیاتی , پلمپ دفاتر قانونی

هشدارهای قانونی در مورد مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت ها) ؛ مکلفند بلافاصله بعد از ثبت شرکت و شروع کار تجاری یا خدماتی در اداره دارایی شهرستان مربوطه تشکیل پرونده داده و نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند. [...]

ادامه مطلب

عوامل محرومیت شرکت های پیمانکاری از صلاحیت رتبه بندی

هشدارهای قانونی , رتبه بندی شرکت

عوامل محرومیت شرکت های پیمانکاری از صلاحیت رتبه بندی: کلیه قراردادهایی که جهت اخذ صلاحیت به سازمان‌های ذیربط ارسال می‌گردد، قابل استعلام و پیگیری می‌باشد.  [...]

ادامه مطلب

هشدارهای قانونی در خصوص ثبت شرکت، صورتجلسه تغییرات و عدم پلمپ دفاتر قانونی

هشدارهای قانونی , ثبت شرکت , صورتجلسه تغییرات , پلمپ دفاتر قانونی , تغییرات شرکت

قابل توجه مدیران محترم شرکت ها در خصوص ثبت شرکت، تغییرات و عدم پلمپ دفاتر قانونی: از واگذاری کار خود به دفاتری که فاقد مدارک قانونی می باشند خودداری گردد. [...]

ادامه مطلب

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.