پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر قانونی:

هر شرکت یا موسسه که ثبت می گردد، بایستی هر ساله کلیه فعالیت های مالی خود را به حوزه مالیاتی در مرحله ای اعلام نماید. برای این منظور بایستی فعالیت های روزانه شرکت یا موسسه در دفاتر قانونی (روزنامه و کل) ثبت گردد.

زمان دریافت دفاتر قانونی هر سال، قبل از پایین یافتن سال قبل می باشد. به طور مثال: برای دریافت دفاتر قانونی سال 1399 بایستی تا 28 اسفند ماه 1398 اقدام گردد. در غیر این صورت مالیات علی الراس محاسبه می گردد و جرائمی شامل حال شخص می گردد.

پلمپ دفاتر اجباری است و عدم اخذ آن جریمه مالیاتی به همراه دارد. حتی شرکت هایی که فعاالیت و کارکردی ندارند هم باید اقدام به پلمپ دفاتر قانونی نمایند و عدم فعالیت و کارکرد خود را هر ساله به اداره مالیات مربوطه اعلام نمایند.

 

مدارک مورد نیاز برای پلمپ دفاتر:

 

مدارک مورد نیاز برای شخص حقیقی:

  1. کپی کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره
  2. کپی روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره
  3. اصل اظهارنامه

 

مدارک مورد نیاز برای شخص حقوقی:

  1. مدارک شناسایی شرکت
  2. کپی کارت ملی مدیرعامل شرکت
  3. اصل اظهارنامه با امضای یکی از مدیران شرکت
  4. کپی روزنامه رسمی با آخرین تغییرات شرکت

هشدار