حفظ صلاحیت و رتبه بندی شرکت

حفظ صلاحیت و رتبه بندی شرکت

قابل توجه مدیران محترم؛

با توجه به بخشنامه های سازمان برنامه بودجه در خصوص حفظ صلاحیت و رتبه بندی شرکت ضروری است موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

1) کلیه قراردادهای پیمانکاری خود را حداکثر ظرف سه ماه بعد از تاریخ انعقاد، در سایت ساجات ثبت فرمایید یا برای این موضوع، صفحه اول قراردادها را برای کارشناسان موسسه مشاوران کسری درصورتیکه کارفرمای مورد نظر قرارداد اخذ یا تمدید صلاحیت داشته باشد ارسال فرمایید. بدون دریافت هزینه این امر قابل انجام است.

2) کلیه تغییرات ثبتی خود را ائم از تغییر محل، تغییر هیات مدیره، و قابل ذکر است نفرات جدید بایستی امتیاز لازم جهت حفظ صلاحیت رتبه را کسب نمایند. ورود و خروج پرسنل فنی امتیاز آور را نهایتا ظرف سه ماه از تاریخ تغییر (صورتجلسات) در سایت ساجات ثبت فرمایید.

3) تحت هیچ شرایطی توجهی به تبلیعات واهی بعضی از افراد سودجو و فاقد هویت که قول افزایش رتبه بندی بدون مدارک مستند را می دهند نفرمایید. اخیرا کلیه مدارک مربوط به پرونده رتبه بندی شرکت توسط سازمان برنامه استعلام می گردد و لینک مدارک‌ مربوطه توسط سازمان برنامه برقرار است و سریعا مدارک خلاف واقع مشخص می گردد. مستدعی است برای جلوگیری از عواقب این امور را به موسسه مشاوران کسری واگذار نمایید.

4) شرکت هایی که رتبه آنها در سال بعد به اتمام می رسد ترتیبی اتخاذ فرمایند که پیش نویس اظهارنامه مالیاتی شرکت قبل از ارسال نهایی در سایت دارائی به رویت کارشناسان موسسه مشاوران کسری برسد تا قبل از ارسال نهایی در صورت نیاز راهکارهای قانونی جهت کسب امتیاز در اطهارنامه اعمال گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صلاحیت رتبه بندی با کارشناسان خبره موسسه مشاوران کسری تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط