هشدارهای قانونی

حفظ صلاحیت و رتبه بندی شرکت

حفظ صلاحیت و رتبه بندی شرکت

قابل توجه مدیران محترم؛

با توجه به بخشنامه های سازمان برنامه بودجه در خصوص حفظ صلاحیت و رتبه بندی شرکت ضروری است موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

۱. کلیه قراردادهای پیمانکاری خود را حداکثر ظرف سه ماه بعد از تاریخ انعقاد، در سایت ساجات ثبت فرمایید یا برای این موضوع، صفحه اول قراردادها را برای کارشناسان موسسه مشاوران کسری ارسال فرمایید. بدون دریافت هزینه این امر قابل انجام است.

2. کلیه تغییرات ثبتی خود را ائم از تغییر محل، تغییر هیات مدیره، ورود و خروج پرسنل فنی امتیاز آور را نهایتا ظرف سه ماه از تاریخ تغییر (صورتجلسات) در سایت ساجات ثبت فرمایید.

3. تحت هیچ شرایطی توجهی به تبلیعات واهی بعضی از افراد سودجو و فاقد هویت که قول افزایش رتبه بندی بدون مدارک مستند را می دهند نفرمایید. اخیرا کلیه مدارک مربوط به پرونده رتبه بندی شرکت توسط سازمان برنامه استعلام می گردد و لینک مدارک‌ مربوطه توسط سازمان برنامه برقرار است و سریعا مدارک خلاف واقع مشخص می گردد. مستدعی است برای جلوگیری از عواقب این‌کار می توانید از خدمات موسسه مشاوران کسری استفاده نمایید.

4. شرکت هایی که رتبه آنها در سال ۹۸ به اتمام می رسد ترتیبی اتخاذ فرمایند پیش نویس اظهارنامه مالیاتی سال ۹۷ شرکت قبل از ارسال نهایی در سایت دارائی به رویت کارشناسان موسسه مشاوران کسری برسد تا قبل از ارسال نهایی در صورت نیاز تغییرات قانونی لازم جهت کسب امتیاز در اطهارنامه اعمال گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان خبره ما در موسسه مشاوران کسری در تماس باشید.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.