مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی

مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی

گام دیگر در مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی | رییس کل سازمان امور مالیاتی: 

سامانه تفکیک حساب شخصی از تجاری تکمیل می‌شود.

بانک مرکزی از اسفند سال گذشته سامانه‌ای را به منظور تفکیک حساب شخصی از تجاری رونمایی کرد که ۲۴ بانک به این سامانه متصل شده‌اند.

۶ بانک جامانده هم ملزم شدند تا پایان خرداد به این سامانه متصل می‌شوند.

مطالب مرتبط

هشدار