هشدارهای قانونی

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی عبارتند از:

 

1 - شرکت تعاونی مرزنشینان:

شرکت هاى تعاونى مرزنشينان براى ورود کالاهاى مورد نياز خانوارهاى مرزنشين طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور کالاهاى مابه ازاء کالاهاى وارداتي.

 

2 - ملوانان ایرانی شاغل در شناورها:

ملوانان ايرانى شاغل در شناورهائى که بين سواحل ايران و ساير کشورها در تردد هستند براى ورود کالاهاى مورد نياز خانواده خود در حد تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.

 

3 - پیله وران:

پيله وران، براى ورود کالاهاى قابل ورود مورد نياز استان خود و استان هاى همجوار در صورت اخذ کارت پيله ورى و مجوز ورود ار اداره بازرگانى شهر يا استان مربوطه.

 

4 - کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور:

کارگران ايرانى شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلى از وزارت کار و امور اجتماعى طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار يا ارزش تعيين شده.

 

5 - کالاهایی که صدور آنها برای فروش نیست:

کالاهائى که ورود و صدور آنها به تشخيص گمرک براى فروش نمى باشد.


جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.