هشدارهای قانونی بعد از ثبت شرکت ها

هشدارهای قانونی بعد از ثبت شرکت ها

قابل توجه مدیران شرکت ها بعد از ثبت شرکت:

  1. کلیه شرکت ها باید تا آخر اسفند ماه هر سال نسبت به پلمپ دفاتر قانونی سال بعد خود اقدام نمایند، در غیر اینصورت مشمول جرایم مالیاتی می‌شوند.
  2. کلیه شرکت های سهامی خاص بایستی در پایان هر سال مالی یا تیر ماه سال بعد نسبت به تنظیم صورتجلسه تصویب ترازنامه، سود و زیان سال عملکرد مربوط و تمدید بازرسین اقدام و یک نسخه از آن را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایند در غیر اینصورت صورت های مالی شرکت فاقد اعتبار می‌باشد.
  3. برای هر نوع تغییرات شرکت از جمله تغییر آدرس، موضوع، ورود و خروج شریک بایستی مجمع تشکیل و طی یک صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.
  4. در شرکت های سهامی خاص اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند. کلیه شرکت ها بایستی بعد از اتمام مدت ماموریت مدیران نسبت به تمدید هیئت مدیره یا انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام نمایند در غیر این صورت تصمیمات هیئت مدیره فاقد ارزش قانونی می‌باشد. لازم به یادآوری است اخیراً سازمان های دولتی از شرکت های مسئولیت محدود طرف قرارداد خود نیز تائیدیه دو ساله هیئت مدیره را درخواست می‌نمایند. لذا الزامی است هیئت مدیره اینگونه شرکت ها نیز هر دو سال یکبار تمدید و صورت جلسه آن به اداره ثبت شرکت ها تحویل گردد.
  5. در صورت عدم فعالیت شرکت، مدیران بایستی در پایان هر سال عدم کارکرد خود را به حوزه مالیاتی مربوط اعلام و اظهارنامه مالیاتی عدم فعالیت تنظیم شده را به حوزه مالیاتی مربوط تحویل نمایند تا با مشکلات قانونی مواجه نشوند.
  6. شرکت هایی که قصد فعالیت به غیر از مرکز اصلی در شهرستان ها یا کشورهای دیگر را دارند بایستی به ثبت شعبه یا نمایندگی در اداره ثبت شرکت های شهرستان مربوطه و جهت ثبت شعبه یا نمایندگی در سایر کشورها در سازمان مربوط به آن کشور اقدام نمایند.

مطالب مرتبط