هشدارهای قانونی - خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت ها

نکاتی در مورد مالیات بر اجاره املاک

هشدارهای قانونی , مالیاتهای مستقیم

فردی که هیچ منبع درآمدی، به جز ملک خود ندارد و از طریق اجاره دادن آن، امرار معاش می کند؛ لازم است وضعیت خود را عیناً در فرم مخصوصی به اداره دارایی تسلیم کند. [...]

ادامه مطلب

هشدارهای قانونی برای تحرير و نگهداری دفاتر قانونی

هشدارهای قانونی , پلمپ دفاتر قانونی

در صورتی که تاجر هستید و دفاتر تجاری دارید؛ این دفاتر هم برای محاکم دادگستری و هم برای اداره دارایی سندیت دارد. تاکید می گردد که تنظیم و نگهداری دفاتر ... [...]

ادامه مطلب

حقوق کارفرمایان نسبت به شعبه تأمین اجتماعی خود

هشدارهای قانونی , بیمه پرسنل شرکت

کارفرمایان همیشه دقت داشته باشید که طبق قانون تامین اجتماعی دارای حقوق زیر هستید و می توانید آن را از شعبه تامین اجتماعی خود مطالبه کنید: [...]

ادامه مطلب

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.