هشدارهای قانونی - خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت ها

هشدارهای قانونی در خصوص ثبت شرکت و صورتجلسه تغییرات

هشدارهای قانونی , ثبت شرکت , صورتجلسه تغییرات , تغییرات شرکت

قابل توجه مدیران محترم شرکت ها؛ از امضا نمودن ذیل مدارک ثبت و صورتجلسات به جای سایر شرکا تاکیداً خودداری گردد. [...]

ادامه مطلب

هشدارهای قانونی در مورد ارسال مدارک اخذ صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها

هشدارهای قانونی , رتبه بندی شرکت

کلیه مراحل مربوط به رتبه بندی و صلاحیت شرکت ها در سراسر ایران از طریق سایت ساجات مربوط به سازمان برنامه و بودجه انجام می شود و این مدارک بایستی [...]

ادامه مطلب

هشدارهای قانونی برای افزایش سرمایه شرکت

هشدارهای قانونی , صورتجلسه تغییرات , تغییرات شرکت

در صورتی که شرکت به هر دلیلی نیاز به افزایش سرمایه داشته باشد، این افزایش سرمایه از چند طریق امکان پذیر است: از طریق واریز نقدی که بایستی ... [...]

ادامه مطلب
9
بعدی
پایان

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.