هشدارهای قانونی - خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت ها

انواع دفاتر قانونی و تکالیف مودیان

هشدارهای قانونی , مالیاتهای مستقیم , پلمپ دفاتر قانونی

قانون مالیات های مستقیم؛ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ (قابل اجرا از اول سال ۱۳۹۵)؛ مشخصات دفاتر و تکالیف [...]

ادامه مطلب

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.