رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت ها

درخواست رتبه بندی و صلاحیت شركت ها:

رتبه بندی شرکت ها در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره‌وران می ‎باشد. برای اجرای هر پروژه عمرانی و غیر عمرانی باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت، طبق ضوابط آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران، توسط‌ دستگاه های اجرایی ذیربط ارزیابی شود. دریافت گواهی صلاحیت، مرحله اول از فرآیند احراز صلاحیت شرکت های متقاضی حضور در مناقصات دولتی و پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی می‌باشد.

 

زمینه های رتبه بندی و صلاحیت شركت ها:

رتبه بندی و صلاحیت شركت ها در زمینه های ذیل احراز می شود:

 

شرایط عمومی تعيين رتبه بندی و صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی:

 

الف) اشخاص حقوقی

  1. شركت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعيين صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های لازم باشد.
  2. شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام كارهای مربوطه نداشته باشد.
  3. هیچ كدام از مدیران شركت نبايد كارمند دولت باشند.
  4. سابقه كار مفید و مرتبط مدیرعامل و تعدادی از اعضای هیات مدیره موظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می‌باشد.
  5. امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیاز آور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاور یا طرح و ساخت (EPC) محاسبه گردد.

ب) اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی بر اساس سابقه کار و سایر شرایط مندرج در آیین نامه و بخش نامه های وحدت رویه تعیین صلاحیت می گردد.

 

شرایط احراز تعیین رتبه بندی و صلاحیت شرکت ها:

رتبه بندی يک نوع معيار تشخيص صلاحيت است كه توسط سازمان های برنامه و بودجه استان ها و کشور انجام می گردد. شركت های پيمانكاری با توجه به قراردادها و توان مالی و افراد امتيازآور از پایه 5 تا 1 و در 12 رشته تعیین صلاحیت می گردند ولی شركت های مهندسین مشاور و طرح و ساخت (EPC) از پایه 3 تا 1 تعیین صلاحیت می گردند.

 

طریقه انجام فرایند رتبه بندی شرکت ها:

کلیه مراحل تعیین صلاحیت رتبه بندی از طریق سایت ساجات (sajat) انجام می گردد. با توجه به تخصصی و فنی بودن امور مربوطه به رتبه بندی پیشنهاد می گردد از طریق موسسات رسمی واجد شرایط این فرایند طی شود. طبق آیین نامه ها و بخشنامه ها یک سری پارامترهایی برای تعیین صلاحیت و رتبه بندی تعیین گردیده است که سازمان های ذی ربط بر این اساس پرونده شرکت ها را بررسی می نماید. در صورتی‌که شرکت موفق به کسب حدنصاب امتیاز گردید و تعیین صلاحیت شد، گواهی رتبه بندی صادر می‌گردد.

گواهی صلاحیت، مجوز رسمی است كه براساس ضوابط توسط سازمان‌های ذیربط به منظور اعلام صلاحيت و رتبه اشخاص حقوقی و حقوقی صادر می گردد و به استناد آن اشخاص می توانند در مناقصات پروژه های عمرانی حضور یابند.

با توجه به گستردگی و فرآیند پیچیده تعیین صلاحیت پیمانکار، مشاور، EPC جهت هر گونه اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

هشدار