هشدارهای قانونی - موسسه مشاوران کسری

هشدارهای قانونی برای تحرير و نگهداری دفاتر قانونی

هشدارهای قانونی , پلمپ دفاتر قانونی

در صورتی که تاجر هستید و دفاتر تجاری دارید؛ این دفاتر هم برای محاکم دادگستری و هم برای اداره دارایی سندیت دارد. تاکید می گردد که تنظیم و نگهداری دفاتر ... [...]

ادامه مطلب

حقوق کارفرمایان نسبت به شعبه تأمین اجتماعی خود

هشدارهای قانونی , بیمه پرسنل شرکت

کارفرمایان همیشه دقت داشته باشید که طبق قانون تامین اجتماعی دارای حقوق زیر هستید و می توانید آن را از شعبه تامین اجتماعی خود مطالبه کنید: [...]

ادامه مطلب
شروع
قبلی
1

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.