هشدارهای قانونی - خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت ها

دانستنی های مالیاتی؛ مودیان گروه اول

هشدارهای قانونی , مالیات شرکت , مالیاتهای مستقیم

برابر اصلاحیه اخیر موضوع اصلاح ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ اشخاص ذیل بر اساس شاخص نوع فعالیت [...]

ادامه مطلب

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.