هشدارهای قانونی - خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت ها

مالیات انحلال اشخاص حقوقی چگونه است

هشدارهای قانونی , مالیات شرکت , صورتجلسه تغییرات

برای تعیین ماخذ مالیات انحلال اشخاص حقوقی باید ابتدا به درآمدها و هزینه های شخص حقوقی منحله از اول سال مذکور لغایت تاریخ انحلال شخص حقوقی در [...]

ادامه مطلب

مسئولیت مدیران شخص حقوقی در قبال پرداخت مالیات

هشدارهای قانونی , مالیات شرکت , مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم: در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها، مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی، به طور جمعی [...]

ادامه مطلب

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.