هشدارهای قانونی - خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت ها

درج کد اقتصادی در ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم

هشدارهای قانونی , مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی [...]

ادامه مطلب

جهت کسب اطلاعات در زمینه خدمات ثبتی، رتبه بندی، حقوقی، بازرگانی، مالی و اداری با موسسه مشاوران کسری تماس حاصل نمایید.